โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ยินดีต้อนรับ

นางสาวจรัสศรี คำผา
บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์
อธิการโรงเรียน
 

ประกาศจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

กิจกรรมเดือน กุมพาพันธ์

วันที่ 2 โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

วันที่ 8 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 10 สอบ O-NETนักเรียนชั้น ป.6

วันที่ 14 สอบ RT นักเรียนชั้น ป.1

วันที่ 15 โครงการมหกรรมทักษะวิชาการในศตวรรษที่ 21

วันที่ 23 สอบอ่านคิด/สารพิเศษ

วันที่ 27-29 สอบปลายภาคเรียน

วันที่ 28 สอบ NT ป.3

 

าระภาษาไทย

สาระคณิตศาสตร์

สาระสังคม

สาระการงานอาชีพ

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระภาษาต่างประเทศ

สาระสุขศึกษา

สาระศิลปะ

 

 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

 
นางสาวปราณี สืบศักดิ์วงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับเรา
 

facebookโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

วรสารโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์