โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ยินดีต้อนรับ

ประกาศจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

แจ้ง วันหยุดของเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 หยุดวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 หยุดวันเข้าพรรษา

วันที 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษตามมัติ ครม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษตามมัติ ครม

นางสาวสุวลี รังษีสุกานนท
เที่ยวอย่างปลอดภัยอย่าลืมสวมเมสกันนะค่ะ
บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์
ผู้อำนวยการ/อธิการโรงเรียน
 

โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ขอขอบคุณท่าน ศน.กุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ และ ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างสูง ที่ได้เข้านิเทศติดตามประเมินความพร้อม และให้คำแนะนำในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้

กิจกรรม วจนพิธีเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ชมภาพกิจกรรม คลิก

กิจกรรมวันไหว้าครู ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก

กิจกรรม ๓ มิถุนายน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา คลิก

กิจกรรม การเลือกตั้งประทานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก

 

 

 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

 
นางสาวณัฐฐพร ถาวร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับเรา
 

facebookโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

วรสารโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์