ติดต่อโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

สถานที่ตั้ง 

เลขที่  1  หมู่  3   ตำบลบางภาษี   อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0838803842

      

 

 

แผนที่การเดินทาง